-->

Một số thẻ điều kiện của blogspot có thể bạn chưa biết

Đa số các bạn ai cũng biết đến thẻ điều kiện cho blogspot rồi, sau đây là một số thẻ khác có thể bạn sẽ thích thú và có thể một ngày nào đó bạn cần dùng đến nó đấy.

Xem thêm: Tổng hợp thẻ điều kiện Blogger ở phiên bản mới

Áp dụng cho tất cả bài đăng có nhãn blogspot
<b:if cond='data:posts all (p => p.labels any (l => l.name == "blogspot"))'>

</b:if>

Không áp dụng cho bài đăng có nhãn blogspot
<b:if cond='data:posts none (p => p.labels any (l => l.name == "blogspot"))'>

</b:if>

Nếu title blog chứa từ giao, tương tự cho trang, cho bài viết...
<b:if cond='data:blog.title contains "giao"'> </b:if>

Điều kiện cho số bài đăng lớn hơn 5 bài đăng
<b:if cond='data:posts.size gt 5'>  </b:if>

Điều kiện cho số bài đăng nhỏ hơn 5
<b:if cond='data:posts.size lt 5'>  </b:if>

Điều kiện cho số bài đăng bằng 5
<b:if cond='data:posts.size eq 5'>  </b:if>

Điều kiện áp dụng tất cả bài đăng có nhãn
<b:if cond='data:posts all (p => p.labels.any)'>  </b:if>

Điều kiện khi tìm kiếm một trong các từ khóa bên trong nó
<b:if cond='data:view.search.query in ["blogspot", "blogger", "blog"]'>  </b:if>

Áp dụng cho trang /search không phải là search/label
<b:if cond='data:view.isSearch and not data:view.isLabelSearch'>  </b:if>

Khi xem chi tiết bài viết hoặc trang

Áp dụng cho bài viết có id = 123456789
<b:if cond='data:view.postId == 123456789'>  </b:if>

Áp dụng cho trang có id = 123456789
<b:if cond='data:view.pageId == 123456789'>  </b:if>

Áp dụng cho nhiều bài viết có id
<b:if cond='data:view.postId in [11111,22222,33333]'>  </b:if>

Áp dụng cho nhiều trang có id
<b:if cond='data:view.pageId in [11111,22222,33333]'>  </b:if>

Áp dụng cho tiện ích FEATUREPOST / POPULARPOSTS

Áp dụng cho tiện ích có post id là 123456
<b:if cond='data:post.id == 123456'>  </b:if>

Áp dụng cho tiện ích có post id bên dưới
<b:if cond='data:post.id in [11111,22222,33333]'>  </b:if>

Không áp dụng cho bài viết có id dưới
<b:if cond='[111111] not contains data:post.id'> </b:if>

Trang lưu trữ

Áp dụng cho trang lưu trữ có năm là 2020
<b:if cond='data:view.search.archive.year == 2020'> </b:if>

Áp dụng cho trang lưu trữ có tháng là 06
<b:if cond='data:view.search.archive.month == 06'> </b:if>

2 Nhận xét

  1. data:blog.isMobileRequest

    Với thẻ này ko biết nó nhận biết mobile kiểu j nhỉ

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn