-->

Hướng dẫn cài đặt cấu trúc dữ liệu NewsArticle cho blogspot

Việc thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào các trang tin tức, blog có thể tăng cường mức hiển thị của bạn trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Tham khảo: https://developers.google.com/search/docs/data-types/article?hl=vi

Hướng dẫn cài đặt cấu truc dữ liệu NewsArticle cho blogspot


Sau đây mình hướng dẫn cách thêm cấu trúc dữ liệu NewsArticle cho blogspot bằng mã JSON-LD bao gồm tất cả các bài viết ở trang chủ và bài viết xem chi tiết.

Dữ liệu cấu trúc khi triển khai trên web thì thường có 2 cách làm là:
- Thêm bằng mã HTML cách này thì hơi khó vì nó dài dòng
- Thêm bằng mã JSON-LD cách này đơn giản hơn, dễ thực hiện

Đầu tiên các bạn vô chỉnh sửa HTML tìm blog-posts hfeed các bạn sẽ thấy vòng lặp b:loop values='data:posts' var='post' để lấy dữ liệu bài viết như sau:

Bản mới: <b:loop index='i' values='data:posts' var='post'> ... </b:loop>

Bản cũ: <b:loop values='data:posts' var='post'>  ... </b:loop>

Các bạn copy đoạn code bên dưới, sau đó dán nó nằm trong vòng lặp bên trên, sau đó lưu lại.

Code áp dụng cho Blog ở phiên bản mới.

<script type='application/ld+json'>

    {

        "@context": "https://schema.org",

        "@type": "NewsArticle",

        "mainEntityOfPage": {

            "@type": "WebPage",

            "@id": "<data:post.url.canonical.jsonEscaped/>"

        },

        "headline": "<data:post.title.jsonEscaped/>",

        "description": "<data:post.snippets.short.jsonEscaped/>",

        "image": ["<data:post.featuredImage.jsonEscaped/>"],

        "datePublished": "<data:post.date.iso8601.jsonEscaped/>",

        "dateModified": "<data:post.lastUpdated.iso8601.jsonEscaped/>",

        "author": {

            "@type": "Person",

            "name": "<data:post.author.name.jsonEscaped/>"

        },

        "publisher": {

            "@type": "Organization",

            "name": "Blogger",

            "logo": {

                "@type": "ImageObject",

                "url": "https://lh3.googleusercontent.com/ULB6iBuCeTVvSjjjU1A-O8e9ZpVba6uvyhtiWRti_rBAs9yMYOFBujxriJRZ-A=h60",

                "width": 206,

                "height": 60

            }

        }

    }

</script>
    

Code áp dụng cho blog phiên bản cũ:

<script type='application/ld+json'>

    {
        "@context": "https://schema.org",

        "@type": "NewsArticle",

        "mainEntityOfPage": {

            "@type": "WebPage",

            "@id": "<data:post.url.canonical/>"
        },

        "headline": "<data:post.title/>",

        "description": "<data:post.snippet/>",

        "image": ["<data:post.thumbnailUrl/>"],

        "datePublished": "<data:post.date.iso8601/>",

        "dateModified": "<data:post.lastUpdatedISO8601/>",

        "author": {

            "@type": "Person",

            "name": "<data:post.author/>"
        },

        "publisher": {

            "@type": "Organization",

            "name": "Blogger",

            "logo": {

                "@type": "ImageObject",

                "url": "https://lh3.googleusercontent.com/ULB6iBuCeTVvSjjjU1A-O8e9ZpVba6uvyhtiWRti_rBAs9yMYOFBujxriJRZ-A=h60",

                "width": 206,

                "height": 60
            }

        }
    }

</script>

Để kiểm tra cấu trúc dữ liệu NewsArticle vừa thêm có chuẩn hay chưa các bạn truy cập vô trang Kiểm tra cấu trúc dữ liệu để kiểm tra.

Như vậy là bạn đã thêm cấu trúc dữ liệu NewsArticle cho blogspot. Và dưới đây là kết quả các giá trị tự động được điền vô các trí trị trong code bên trên. Có bao nhiêu bài viết thì nó tạo bấy nhiêu dữ liệu NewsArticle trên blog.

Hướng dẫn cài đặt cấu truc dữ liệu NewsArticle cho blogspot

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn