-->

Thiết lập Thumbnail và mô tả của blogspot khi chia sẻ lên Twitter

Hướng dẫn hiển thị Thumbnail và đoạn vô tả của blog khi chúng ta chia sẻ lên mạng xã hội Twitter.

Thiết lập Thumbnail và mô tả của blogspot khi chia sẻ lên Twitter


Các làm đơn giản là các bạn copy đoạn code bên dưới và dán dưới thẻ <head> và lưu lại là xong

<meta content='giaodienblogbanhang.com' name='twitter:site' />

<meta content='summary' name='twitter:card' />

<meta expr:content='data:view.title.escaped' name='twitter:title' />

<meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description' />

<b:if cond='data:view.featuredImage'>

    <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />

    <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />

    <b:elseif cond='data:widgets' />

    <b:loop reverse='true' values='data:widgets.Blog.first.posts where (p =&gt; p.featuredImage) map (p =&gt; p.featuredImage)' var='imageUrl'>

        <meta expr:content='resizeImage(data:imageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />

        <meta expr:content='resizeImage(data:imageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />

    </b:loop>

    <b:elseif cond='data:blog.postImageUrl' />

    <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />

    <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />

</b:if>

Như vậy khi bạn chia sẻ link blog lên trang Twitter thì nó tự động lấy thumbnail và mô tả của bài viết đó.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn