-->

Cách dùng thẻ b:tag trong blogger

Cách dùng thẻ <b:tag> trong blogger, thẻ <b:tag> giúp chúng ta có thể tùy biến, biến đổi cấu trúc của HTML.
Ví dụ thẻ div

<b:tag name='div'></b:tag>


Khi xuất ra HTML trên trình duyệt là
<div></div>

Ví dụ thẻ span
<b:tag name='span'></b:tag>

Khi xuất ra HTML trên trình duyệt là
<span></span>

Kết hợp với thẻ điều kiện

<b:tag cond='data:view.isHomepage' name='div'> </b:tag>

 Thẻ <div> trên chỉ xuấ hiện ở trang chủ

 Ví dụ nếu ở trang chủ là thẻ <div> còn lại các trang khác la thẻ <span> thì viết như sau:

<b:tag expr:name='data:view.isHomepage ? "div" : "span"'></b:tag>

 Khi đó ở trang chủ HTML là

<div></div>

 Còn khác trang chủ HTML là

<span></span>Chúng ta có thể áp dụng với tất cả các thẻ HTML như: <div> <span> <style> <script> <section> và tất cả các thẻ khác...

Rất đơn giản để dùng thẻ <b:tag> đúng không nào các bạn, thẻ này thì chắc rất nhiều bạn không biết đến và cũng chưa bao giờ dùng, vì nó ít được dùng, không có nó thì Blogger vẫn hoạt động bình thường.

Bạn nào thích vọc blogger thì có thể tham khảo thêm.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn