-->

Tìm hiểu cú pháp và thuộc tính của thẻ b:section

Thẻ <b:section> của blogger dùng để chúng ta thêm các tiện ích <b:widget> khác vô trong nó. Các bạn muốn thêm tiện ích chỗ nào trên web thì phải đặt thẻ này ở chỗ đó, khi đó vô bố cục nó sẽ hiển thị nút Thêm tiện ích.

Và cấu trúc thuộc tính của thẻ như sau: <b:section>

Tìm hiểu cú pháp và thuộc tính của thẻ b:section

Trong đó:

- cond: áp dụng với thẻ điều kiện
- class: Tên class
id : Tên ID
- name : Tên sẽ hiển thị trong bố cục
showaddelement : yes/no Ẩn hoặc hiện nút "Thêm tiện ích"
maxwidgets: Số lượng widgets tối đa
preferred : Cái này mình cũng không hiểu

Ví dụ mình triển khai một thẻ <b:section> áp dụng tất cả các thuộc tính bên trên


<b:section cond='data:view.isHomepage' id='Slider' class='Slider' maxwidgets='2' name='Giao diện blog bán hàng' showaddelement='yes'>


</b:section>

Với thẻ b:section trên thì chỉ xuất hiện ở trang chủ, chứa được tối đa 2 widget sau khi thêm đủ 2 widget thì nút Thêm tiện ích sẽ ẩn đi.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn